NL FR

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij BioReine . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s, al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BioReine gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven.

Bij overtreding zullen juridische stappen ondernomen worden.