NL FR

Disclaimer & privacy statement

BioReine hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

BioReine zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. BioReine heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. BioReine verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van BioReine worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via ‘Google Analytics IP Anonymizing’), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van BioReine bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

In deze webwinkel worden bovendien enkel sessiecookies gebruikt, dewelke buiten de uitdrukkelijke toestemmingsvereiste van de ePrivacy richtlijn vallen (technische cookies).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij BioReine . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s, al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van BioReine, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

 

© 2011 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.dejuristen.be).